Cách tính tuổi làm nhà

Cách cơ bản xác định tuổi làm nhà :

Lấy tuổi Ta (tức tính cả tuổi mụ) chia cho 9. Nếu số dư là 1, 3, 6, 8 thì không xây được nhà vì phạm vào tuổi Kim Lâu.

Ví dụ:

  • Sinh năm 1969 (Kỷ Dậu), năm 2013 (Quý Tỵ) là 45 tuổi.
    45:9 dư 0, làm được nhà.
  • Sinh năm 1966 (Bính Ngọ), năm 2013 (Quý Tỵ) là 48 tuổi.
    45:9 dư 3, không làm được nhà.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>